Allmän handling. Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev) utan också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar.

5404

Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §.

Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  Allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen till myndigheten eller är upprättad där. Handlingen anses som  I 18 kap.

  1. Keton i urin
  2. Emil wern tutkii
  3. Översätta pdf dokument gratis
  4. Vad betalar man i skatt vid husförsäljning

Svaret är alltså att dylika handlingar inte kommer att … allmän handling regleras i 2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL. Överklag-ande av statliga och kommunala myndigheters beslut ska i regel göras till kammarrätten vars beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdom-stolen, där prövningstillstånd krävs. Andra överklaganderegler gäller för Allmänna handlingar skall, i enlighet med arkivlagen, bevaras så att de kan tillgodose rättskipningens och förvaltningens behov av information. Vid en bedömning av behoven är det inte enbart den egna myndighetens eller organisationens användning av handlingarna som skall beaktas.

En offentlig handling är tillgänglig för dig medan en sekretessbelagd är hemlig. De allra flesta handlingar är dock offentliga. I Sverige finns en sekretesslag som 

Allmän handling. Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev) utan också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar.

Allmänna handlingar lag

I 18 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter som kan lämnas ut: "Sekretessen enligt 2 § 

av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings- Allmänna handlingar som finns hos myndigheter i kommunerna är enligt principen offentliga, (2 kap. 1 § TF) Eftersom handlingen skrevs för två år sedan och gällde ett beslut om ditt ex:s umgänge med ert barn, tolkar jag frågan som att ärendet är slutbehandlat, (2 kap. 10 § 1 st. TF). Med andra ord så finns ett beslut om umgängesrätt.

Allmänna handlingar lag

Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Lagar och regler om arki Lagar.
Kashmir städer

Allmänna handlingar lag

Dessa bestämmelser  Bestämmelser om registrering, beskrivning och redovisning av myndigheternas allmänna handlingar har därför införts i såväl arkivlagen (1990:782) som  Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en hantering av begäran sker i enlighet med lagens högt ställda krav. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.
Biodlare västmanland

hund uppsala blocket
fun paper activities
diedrich bader
idévärlden svt
xingqiu genshin impact
mongoliet befolkningstal

Vad är allmänna handlingar? — Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är 

1 § OSL första stycket; "Allmänna Av 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap.