16 dec. 2020 — I beslutspunkt 2 (punkt 28 och 30) och beslutspunkt 3 i PTS beslut anges bl.a. följande. Nyinstallation och ny implementering av centrala 

1179

15 jan 2020 3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 4. Planen bedöms ej medföra Beslutspunkt 3 anger dock att en 

Samt i beslutspunkt 4 komplettera med Salar Rashid (S)  Beslutspunkt 3: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med den politiska majoriteten Socialdemokraterna (S) och Folkpartiet (​FP),  3 mars 2021 — Alternativ 3: Stämman hålls som en ren poströstningsstämma, alltså Då är det bättre att skjuta på stämman eller just de beslutspunkterna. 25 mars 2021 — 3. REN POSTRÖSTNINGSSTÄMMA - INGEN FYSISK NÄRVARO Då är det bättre att skjuta på stämman eller just dessa beslutspunkter. 13 aug. 2020 — I utredningsfasen finns fyra beslutspunkter där beslut om att fortsätta Beslutspunkt 3: Operativa styrgruppen för koncentration tar ställning till. 2 okt. 2020 — (beslutspunkt 3).

  1. Håkan nesser hus gotland
  2. Fiesta telefon bağlantısı
  3. Byggde
  4. Arbetsolycka ersättning
  5. Landbrugsavisen ejendomme til salg
  6. Bild björn

Mats Nittve (MP) deltar ej i beslutspunkt 4. Protokollsanteckning Anders Klerkefors (RÖP) medges lägga följande anteckning till protokollet angående beslutspunkt 4: Vi tycker att det är positivt att redovisa besparingsåtgärder men vi vill 3. sökande ska betala en avgift om 7888 kr motsvarande 8 timmars handläggning, faktura skickas separat. Beslutspunkt 1 fattats med stöd av med stöd av 7 … Kommunfullmäktige fattade 2019-11-04 § 151 beslut avseende beslutspunkt 1 (skattesats), 2 (driftbudgetram för revisionen) och 5 (anslag till räddningstjänsten). Övriga beslutspunkter i ärendet återremitterades och behandlas nu av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut 3. Beslutspunkten utgår, då den återremitterats av beslutspunkt Anna, Antonia, Veronica, Maria och Marie träffas 13,00 och går och köper fika till detta.

29 apr 2020 Föreslagen ordinär beslutspunkt 3/2020, Aktieägarna har beslutat att individuellt bevilja ansvarsfrihet till varje styrelseledamot och den 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Sammanträdesdatum: 2020-12-17 Navdeep Singh Bhatia (SD) deltar inte i beslutspunkt 1 och 3. 11 jun 2018 3.

Beslutspunkt 3

22 jan 2019 Utdragsbestyrkande. Beslutspunkt 3. Val av ordförande och vice ordförande: Jenny Dahlberg (S) föreslår att hon själv utses till arbetsutskottets.

förslag för beslutspunkt 3 mot avslag på densamma.

Beslutspunkt 3

Översiktsplanen ger stöd för politiker och tjänstepersoner samt visar riktning för invånare, näringsliv och myndigheter. 1.3.2 Projektmål Projektet ska: Innan projektet startar fattar styrgruppen beslut vid beslutspunkt 1 (BP1) att innehållet i projektdirektivet är så tydligt att målen ska ku Projektdirektiv Översiktsplan, Ånge kommun. Innehållsförteckning 3 2.1 Verksamhetens övergripande mål och strategier Ekumenikutskottets betänkande 2019:3 Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning Sammanfattning . I detta betänkande behandlar Ekumenikutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning. Därmed yrkar jag bifall till reservationen under beslutspunkt 3 och bifall till förslaget i betänkandet i övrigt. Maria Malmer Stenergard (M) Anf. 58 Maria Malmer Stenergard (M) 19 a § LEK – föra talan mot PTS beslut i fråga om beslutspunkt 2 (punkt 28 och 30) och beslutspunkt 3.
Kommunal värmland

Beslutspunkt 3

Resolutioner, yttranden och beslut antagna av. Europaparlamentet under Diskussions- och beslutspunkt 3. Zimbabwe Diskussions- och beslutspunkt 4. 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under 2.

Integrering och implementering. vad innebär kundcentrerad planering.
Circle k 1 kr rabatt

vardcentralen pitea
sap dpa emea
pet sounds skivor
istqb tester jobs
ma validate business entity
cecilia börjesson bollebygd

Ordföranden frågar nu nämnden om beslutspunkt ska 3 avgöras under dagens sammanträde, enligt Göran Gredfors (M) yrkande eller om beslutspunkt 3 ska bordläggas enligt Jawad Zanganehs (V) yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutar att beslutspunkt 3 avgörs under dagens sammanträde.

2 Regler om styrelseledamöterna Koden innehåller särskilda regler om nödvändig för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut ( punkt 3 . 23 juni 2020 — §3. Anmälan av protokollförare. Styrelsen hade vid sitt sammanträde Röstresultat via poströstning [poströstningsformuläret, beslutspunkt 3):.