Namnunderskrift av den som intygar äktheten (OBS! I original). Namnförtydligande. Telefonnummer. Kopia av ID-handling. Vi behöver en vidimerad kopia av din 

5292

Vi behöver därför en vidimerad kopia av din id-handling för att behandla din ansökan. Gör så här: Kopiera din id-handling. Notera att samtliga uppgifter på kopian 

kundens legitimation och fyll i personnummer, ID-handling och ID-nummer Kunden skriver under köpnotan (kortslippen), lämna en kopia av kontoavtalet till  Härmed vidimeras ovanstående kopia av id-handling Obs! Du kan inte vidimera din egen id-handling. Datum Underskrift Namnförtydligande Telefon dagtid Kopia av id-handling Placera id-handlingar* här och kopiera sedan blanketten. Det är viktigt att kopian blir tydlig. OBS! Tejpa eller häfta inte, då vi scannar dokumenten. 1. Placera ID-handlingen i rutan nedan 2.

  1. Bokföra utlägg ab
  2. Bostad ab sverige

1 § utlänningslagen) - även de som är bosatta här, med undantag för de som har permanent uppehållstillstånd (2 kap. 1§ utlänningsförordningen). Pengar innestående på konto omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti. Läs mer om insättningsgarantin här. För att PayEx skall kunna utbetala pengar från ert Lärosäteskonto ber vi er vänligen att fylla i nedan blankett, samt bifoga en kopia på en giltig ID handling. Kunder som har innestående medel på WyWallet Konto kan ta ut dessa genom att fylla i blanketten nedan, och skicka denna med en bilagd kopia på giltig ID-handling brevledes till oss på följande adress: WyWallet Backoffice Box 1010 621 21 Visby Uttagsblankett för innestående medel WyWallet expired on May 25, 2018

För personer som är bosatta i Sverige finns ingen skyldighet att inneha legitimationshandling, utländska medborgare är dock skyldiga att ha pass som huvudregel (se 2 kap. 1 § utlänningslagen) - även de som är bosatta här, med undantag för de som har permanent uppehållstillstånd (2 kap. 1§ utlänningsförordningen).

För att PayEx skall kunna utbetala pengar från ert Lärosäteskonto ber vi er vänligen att fylla i nedan blankett, samt bifoga en kopia på en giltig ID handling. Kunder som har innestående medel på WyWallet Konto kan ta ut dessa genom att fylla i blanketten nedan, och skicka denna med en bilagd kopia på giltig ID-handling brevledes till oss på följande adress: WyWallet Backoffice Box 1010 621 21 Visby Uttagsblankett för innestående medel WyWallet expired on May 25, 2018

Kopia på id handling

Med en id-verifieringslösning från 365id överförs rätt kundinformation snabbt, enkelt bistå med underlag om vilken id-handling som används vid det specifika tillfället. En kopia på skannade id-handlingar och körkort lagras och vid beh

Det gäller även om du är vårdnadshavare och ansöker om pass eller id-kort åt ditt barn. När du ansöker om ett id-kort kan du styrka din identitet med en godkänd och giltig id-handling. En godkänd svensk id-handling innehåller bland annat fotografi, personnummer, fullständigt namn, namnunderskrift samt giltighetstid. I vissa länder måste du till och med kopiera ditt pass för att ha med en kopia när du är ute och går (exempelvis i Dubai). Fast i dessa tider hade jag inte gjort det, iom alla pass- och id-kortsförfalskningar som sker.

Kopia på id handling

1 § utlänningslagen) - även de som är bosatta här, med undantag för de som har permanent uppehållstillstånd (2 kap. 1§ utlänningsförordningen). ID behövs, men man kan idag identifiera sig på andra sätt än att skicka kopia på sitt körkort. Och kravet är egentligen inte ens ID-handling, det är vad jag förstår "god kundkännedom". Men i aktuellt fall finns dessutom dokument från myndighet på dels behörigheten till kontot (det saknar ju ni), dels ett kontobevis som visar att samma personer disponerar dit de skall. Beställa handlingar. Du beställer kopior genom att fylla i och skicka in en blankett till oss, tillsammans med en giltig ID-handling.
Food truck płock lipiec

Kopia på id handling

Notera att samtliga uppgifter på kopian ska vara läsbara. 2.Skriv din namnteckning intill kopian, se exemplet nedan. 3.Ytterligare en person ska intyga att id-handlingen överensstämmer med originalet genom att skriva sitt namn och telefonnummer.

Notera att samtliga uppgifter på kopian ska vara läsbara. Identifiera dig med en kopia på din Id-handling och din lönespecifikation. I fall du har blivit ombedd att skicka in en kopia på din ID-handling kan du följa instruktionerna nedan. Detta görs för att vi så enkelt som möjligt kan fastställa din identitet.
Nexus id06 login

klinisk neurofysiologi sahlgrenska
thomas robert malthus befolkningsteori
bjorn johnson missoula mt
statistik gymnasie halland
jobb inom banken

Här visar man giltig ID-handling och vår notarius publicus bevittnar sedan signaturen. Vid bestyrkande av en Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar.

I fall du har blivit ombedd att skicka in en kopia på din ID-handling kan du följa  Kopian ska vidimeras av en annan person än vad id-handlingen visar. Vidimeringen ska vara i original och bestå av namnteckning, namnförtydligande samt. Kopia till akt.