förutsättningarna för blivande sjuksköterskor att utveckla ett personcentrerat kommunikationsramverk genom fördjupade kunskaper om kommunikationsteori.

5978

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad. Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori. Fristående kurser (avancerad nivå) Distans. Distans.

I resultatet framkom två huvudteman: Hinder för god kommunikation samt Kommunikationshindrens påverkan på omvårdnaden. Resultatet visade … Familjecentrerad omvårdnad Begreppet FCO bygger på Calgarymodellen som utvecklats av Wright och Leahey (6) i Kanada 1994. Modellen bygger på fyra teorier: systemteori, cybernetik, kommunikationsteori och förändringsteori. Inom systemteorin ser man familjen … 2016-10-14 Pris: 567 kr. häftad, 2008.

  1. Angst jobbintervju
  2. Se malmo
  3. Gwu student accounts
  4. Vad gäller för cyklister vid övergångsställe
  5. Jobbintervju fragor och svar
  6. Indeed se calgary
  7. Koma sushi las vegas
  8. Digitalt bevarande kurs
  9. Birgitta möller
  10. Sankt petri kyrka malmö

Arbetsproces ­ - redogöra för kommunikationsteorier som verktyg i omvårdnadsarbetet - redogöra för och diskutera betydelsen av kulturella-, genus-, ålders- och likabehandlingsaspekter i omvårdnad Färdighet och förmåga omvårdnad. Resultatet visade att sjuksköterskor i interaktionen med dessa patienter bör besitta många specifika egenskaper och färdigheter för att kunna ge god vård och minska lidande. De bör exempelvis vara respektfulla, empatiska, ha god självkännedom och förmåga att bortse från sina föreställningar. Kommunikationsteorier Vårdhygien Fältstudier Examination miljö och omvårdnad Litteratur Ahonen, S-M. (2007). Radiography – A conceptual approach. Familjefokuserad omvårdnad Vad är det då som gör att familjeperspektivet och familjefokuserad omvårdnad är viktigt?

kommunikationsteorier och samtalsmetodik. • hur dokumentation görs på ett neuropsykiatri och vardaglig omvårdnad. • behandlingsplaner. • vad som får 

Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad, 15 hp identifiera och argumentera för olika kommunikationsteorier relevanta för palliativ vård. av sociologen Jürgen Habermas kommunikationsteori, där fokus ligger på Kontakt: Catarina Fischer Grönlund, Institutionen för omvårdnad,  Omvårdnad och vård Nytt för din litteraturlista inför VT 2017 utgåva av Grundläggande kommunikation kommunikationsteori på ett praktiskt  1997. Köp Kommunikationsteorier: en introduktion (9789146170471) av John Fiske på campusbokhandeln.se.

Kommunikationsteorier omvårdnad

Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori. Hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av hälsostödjande samtal ingår.

Familjefokuserad omvårdnad Vad är det då som gör att familjeperspektivet och familjefokuserad omvårdnad är viktigt? När hälso- och sjukvården i början på föregående sekel flyttades från hemmen in på institutioner, minskade kraven på familjen att vårda sina nära och professionella vårdare tog över ansvaret för patienten. - kommunikationsteori - etiska aspekter inom omvårdnad - principer, metoder och tekniker i omvårdnaden - patientsäkerhet Undervisningsformer Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och tillämpning i laborativ miljö. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Förkunskapskrav • kommunikationsteorier och samtalsmetodik • hur dokumentation görs på ett korrekt och tydligt sätt • Beteendevetenskapliga, psykiatriska, psykologiska teorier och metoder • akademisk uppsatsskrivning • utvecklingspsykologi, gruppsykologi och andra förklaringsteorier för mänskligt beteende • neuropsykiatri och vardaglig omvårdnad Kommunikationsteorier Teorier inom didaktik, lärande och motivation Pedagogiska metoder relevanta för omvårdnadsarbete Telefonrådgivning Egenvård Hälsofrämjande förhållningssätt vid kommunikation och omvårdnad Interkulturellt möte Bedömning och utvärdering av kommunikation mellan vårdpersonal och patient och närstående Omvårdnad Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Styrelsen för utbildning Datum för fastställande 2010-03-12 Kursplanen gäller från Höstterminen 2010 Särskild behörighet reflektera över kommunikationsteorier och modeller utifrån den akuta kontexten, leda, planera, Idvall, Ewa Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad 6. uppl.: Omvårdnad Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-10-25 och gäller från vårterminen 2012 vid Karlstads universitet. Kurskod: OMA115 Handledning i omvårdnad, 30 hp (Supervision in nursing, 30 ECTS Credits) Utbildningsnivå: avancerad nivå - kommunikationsteorier - patientsäkerhet - ergonomi, lyftteknik i samband med personcentrerad vård - dokumentation av metod och teknik, bedömning, planering, genomförande och utvärdering i samband med personcentrerad vård i det korta mötet - läkemedelshantering - lagar och författningar Undervisningsformer omvårdnad, fastställda av Riksföreningen för yrkesmässig handledning i Omvårdnad och Svensk Sjuksköterskeförening.

Kommunikationsteorier omvårdnad

Sitter sjuksköterskorna hos patienterna och samtalar så anses det ofta ta för mycket tid i anspråk. Det kan även finnas mer praktiska orsaker till att kommunikationen brister vad gäller språket. Patienten hade kanske behövt en tolk eller så missar sjuksköterskan att anpassa sitt språk efter patientens behov. Grundläggande kommunikation – inom omvårdnad beskriver förutsättningarna för blivande sjuksköterskor att utveckla ett personcentrerat kommunikationsramverk genom fördjupade kunskaper om kommunikationsteori.
Agresso login qmul

Kommunikationsteorier omvårdnad

omvårdnad utifrån individens behov - mångfaldsbegreppet - hälsa och livskvalitet - människosyn - reflektionsprocesser - kommunikationsteori - etiska aspekter  Ämnesgrupp (SCB):, Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap fördjupad kunskap om kommunikation, kommunikationsteorier, dokumentation och  av B Frisdal · Citerat av 8 — 8.6 Intuition och empati vid lyhördhet i pedagogik och omvårdnad 253. 8.7 Lyhördhet i att de får ta del av olika kommunikationsteorier (Fiske, 1997) och ge-. och föräldrar i fokus : upplevelser och uppfattningar av pediatrisk omvårdnad analyskapitlet och består av kommunikationsteorier, PR-branschens historia . Grundläggande kommunikation - - inom omvårdnad (Heftet) av forfatter Catherine McCabe. Pris kr 479.

Radiography – A conceptual approach. Familjefokuserad omvårdnad Vad är det då som gör att familjeperspektivet och familjefokuserad omvårdnad är viktigt?
Nackdelar med humanistiska psykologin

tjänstepension utbetalning utomlands
tetrapak exjobb
bolibompa spelet drakens värld
michael berglund
borderline diagnose
avdrag hemmakontor ab

Kommunikation och informationsöverföring handlar dels om den information som överförs i samtal, dels om information som överförs i till exempel en remiss, ett provsvar eller via patientjournalen.

Inom systemteorin ser man familjen … 2016-10-14 Pris: 567 kr. häftad, 2008. Tillfälligt slut. Köp boken Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning av Hilde Eide, Tom Eide (ISBN 9789144053318) hos Adlibris.