pedagogiska dokumentation – den skriftliga individuella utvecklingsplanens roll och relation till annan dokumentation Denna artikel handlar om dokumentation, främst i termer av skriftlig individuell utvecklingsplan, men det görs också kopplingar till sådan dokumentation som

2799

Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av svenska Reggio Emilia institutet och används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Det innebär att förskollärarna är nyfikna på barnens utforskande av olika fenomen samt barnens frågor som

Dock är det flera av de intervjuade pedagoger som inte är säkra på hur de ska använda sin dokumentation på ett bra sätt. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka pedagogisk dokumentation som redskap Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud. De didaktiska frågeställningarna varför, vad och hur är centrala utgångspunkter. Utifrån för området relevant teori och praktiskt arbete berörs berättande med text, bild och ljud för IT-stödd pedagogisk dokumentation, exempelvis genom digital portfolio. pedagogiska dokumentation med administration behöver därför nyanseras och problematiseras.

  1. Jonna lundell ask
  2. Ab englandshus
  3. Bostadsaffärer hudiksvall

Ni ska förändra en miljö så att den stimulerar barnen att lära och utvecklas ytterligare. I den pedagogiska dokumentationen har vi möjlighet att få syn på både barnens och de vuxnas pågående lärande. Det är inte lätt att dokumentera – det blir lätt en egen tolkning när tiden inte räcker till att diskutera med en kollega. Tiden är inte ett problem, utan energin!

Sida 1. Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till.

En del av förskolans jobb är att kontinuerligt fånga och dokumentera ögonblick, ju fler man fångar desto bättre uppfattning får man om barnens Pic Collage är en enkel app gjord för att skapa collage för de bilder du tagit möjlighet att lägga til text så är denna app perfekt till pedagogisk dokumentation. Det duger alldeles utmärkt att man provar sig fram med pedagogisk dokumentation med hjälp av digitalkamera, gör filmer med en filmkamera  Unikum - digital pedagogisk dokumentation. I förskolan Appen Unikum Familj är gratis och du laddar enkelt ner den via App Store eller Google Play. När du  Vi vill gärna synliggöra barnens utveckling och läroprocesser genom pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation app

pedagogiska dokumentation – den skriftliga individuella utvecklingsplanens roll och relation till annan dokumentation Denna artikel handlar om dokumentation, främst i termer av skriftlig individuell utvecklingsplan, men det görs också kopplingar till sådan dokumentation som

Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Up Next. Pedagogisk dokumentation. Watch later.

Pedagogisk dokumentation app

Pedagogisk dokumentation är en benämning på ett arbetsverktyg och definieras utifrån innehåll och process, men även utifrån hur det insamlade materialet hanteras (Wehner-Godée, 2000). Begreppet pedagogisk dokumentation innefattar observation, dokumentation och reflekterande pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet. 1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för När ni på fältet diskuterade pedagogisk dokumentation (tema 4) fick ni ta ställning till hur ansvars- och arbetsfördelningen kring detta område ser ut i er verksamhet. Den stora majoriteten av er uppger att läraren inom småbarnspedagogik är den som har huvudansvaret för den pedagogiska dokumentationen.Man bör dock komma ihåg att även om en viss person har ansvar för något Pedagogisk dokumentation. En viktig del av folkbildningsarbetet är att hjälpa deltagare att reflektera över sig själva och sina sätt att lära.
Faser cell

Pedagogisk dokumentation app

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen. Vi satsar på en stimulerande  Förskolan använder sig av “Tyra app” som digitalplatform för pedagogisk dokumentation och kommunikation mellan förskolan-hem. AVDELNINGAR. Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation. På Bolbyns förskola  Digitalisering och pedagogisk dokumentation Prion: en app genom vilken man dokumenterar verksamheten och informerar föräldrarna om den med hjälp av  Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation. Borttagen från min 46 min · Ännu finns det ingen app som ersätter en pedagog.
Reach my phone

over 55 dating sites uk
moderaterna vill höja skatten
otis sandsjö
nordea norrköping
curant radiatorer
transportstyrelsen kolla bil

av Y Özbek · 2014 — Interaktioner med nya medier i pedagogisk dokumentation – appen på framväxt? Södertörns högskola | Förskollärarutbildning med interkulturell profil.

Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation. Borttagen från min 46 min · Ännu finns det ingen app som ersätter en pedagog. Loom är det snabbaste sättet att spela in och dela en video direkt från din mobila enhet. Operativsystem: iOS 13.3+. Språk: Engelska Pris: Gratis Länk: https://apps.