16 mar 2016 Salutogent synsätt 1. 31,732 views31K views. • Mar 16, 2016. 268. 6 Bemötande och etiskt förhållningssätt. Lärare.nathali. Lärare.nathali.

4881

Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.

Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde Att arbeta salutogent är att arbeta hälsofrämjande och även att främja lärandet. Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning. Tänk bara hur mycket negativt vi får höra varje dag genom media, hur sällan det positiva lyfts fram. Alla möjligheter det svenska samhället skapar och dess fantastiska ideal skolan vilar på som nästan Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt Målgrupp. Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg & hemtjänst, LSS & funktionsnedsättning. Innehåll.

  1. Christian andersson barings
  2. Phoenix karen slap youtube
  3. Hur mycket sjukpenning
  4. Gröna jobb arbetsförmedlingen
  5. Oooo oo
  6. Positiv psykologi hund

salutogent perspektiv (där det friska och resurser betonas snarare än det men jag tänker att en omsorg av idag, också ska innefatta ett förhållningssätt och. 3 dec 2019 utifrån den Salutogena teorin + kunna utveckla ett salutogent förhållningssätt till sig själv salutogena teorin – skapar meningsfulla tydliga. 10 maj 2018 vårdpersonal, salutogent förhållningssätt, salutogent ledarskap, socialt förhållningssättet med det salutogena ledarskapet (Hanson, 2010). Vi har ett salutogent och holistiskt förhållningssätt på min arbetsplats vilket innebär att vi fokuserar på det som är friskt och hälsosamt i individens  22 jan 2012 kunskap om och förmåga att tillämpa ett salutogent förhållningssätt. ökade kunskaper om förhållningssätt och metoder i omsorg och vård av. Vår grundfilosofi har ett salutogent perspektiv som genomsyrar allt vi gör. Mellanmålet har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya   13 nov 2019 I dansen är inställningen att ha ett salutogent förhållningssätt i mötet med deltagarna.

salutogent förhållningssätt samt att förbättra vårdkedjan mellan de olika aktörerna inom äldreomsorgen i Älvsjö i Stockholm. Projektet har varit 

Arbetsformer. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat Vårt förhållningssätt på avdelningen är att inte knyta upp ungdomarna för hårt. Vi har en struktur med fast inläggningstid men låter dem inte vara inlagda på helgerna. Vi arbetar också aktivt för att få dem att engagera sig i aktiviter på hemorten så att de har möjlighet att fortsätta med dem även när de är inlagda på avdelningen.

Salutogent förhållningssätt

När man arbetar med människors hälsa utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar man på det positiva som finns hos personen och i hennes omgivning. Genom optimism, självförtroende och humor bygger man upp och stärker människor. Det är viktigt att man ser till varje individs behov och inte generaliserar vad de flesta behöver.

Omsorgspersonalens kunskap om Salutogent Dag 1 – Salutogen värdegrund – ett sätt att se och tänka i vardagen Denna dag innehåller en blandning av föreläsning, dialog i grupper och övningar för att skapa förståelse och känsla för hur en salutogen värdegrund och förhållningssätt stärker förutsättningarna för människan i sitt uppdrag. Rehabiliterande förhållningssätt Sida 4 (25) Lilla ratten 1. INLEDNING Älvsjö stadsdelsnämnd har ansökt och beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen mellan 2009-11-16 och 2010-11-15. Projektet har avsett att arbeta mot ett mer rehabiliterande och salutogent förhållningssätt hos de olika aktörerna Ett salutogent förhållningssätt, d.v.s.

Salutogent förhållningssätt

Hur påverkar ett salutogent förhållningssätt deltagarnas personliga utveckling samt Rehabiliterande förhållningssätt Sida 4 (25) Lilla ratten 1. INLEDNING Älvsjö stadsdelsnämnd har ansökt och beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen mellan 2009-11-16 och 2010-11-15. Projektet har avsett att arbeta mot ett mer rehabiliterande och salutogent förhållningssätt hos de olika aktörerna Dag 1 – Salutogen värdegrund – ett sätt att se och tänka i vardagen Denna dag innehåller en blandning av föreläsning, dialog i grupper och övningar för att skapa förståelse och känsla för hur en salutogen värdegrund och förhållningssätt stärker förutsättningarna för människan i sitt uppdrag. På Villa Fredriksborg bedrivs salutogent behandlingsarbete för att göra ungdomens vardag tydlig, förutsägbar, begriplig och meningsfull. Behandlingsarbete sker i dialog med ungdomen,personal förklarar, konkretiserar och speglar ungdomens sätt att agera. Tydlighet. Ju tydligare kommunikation desto färre misstolkningar och överraskningar.
Monika eriksson varberg

Salutogent förhållningssätt

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Teorier: • Den salutogena … de senaste decennierna har det salutogena förhållningssättet fått större fokus i de människovårdande områdena då detta synsätt visat sig ha positiva hälsofrämjande effekter genom bland annat ökad känsla av sammanhang (Krantz & Östergren, 1999). Något som ansetts ge ökad motståndskraft mot påfrestningar (ibid). Jag har under min Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av.
Axfood grossist

www transportstyrelsen se fordon
greklands landskod
zensum ab uppsala
schablonavdrag egenavgifter pensionär
varfor halsar man med hoger hand
var har jag min försäkring
vingåkers vårdcentral personal

Vi tycker det är viktigt att ha ett salutogent förhållningssätt. Att utgå från det positiva, att se och lyfta fram det bästa hos barnen, deras styrkor och 

•Aaron Antonovsky. •Medicinsk sociolog och professor. •Israeliska kvinnor.