Verka för utveckling av den digitala infrastrukturen i hela kommunen, genom samverkan med lokala företrädare och som förmedlande aktör mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Foto: Fredrik Hjerling. 8 | HANINGE KOMMUN 2.3 Effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet

8820

De jobbar med stöd och utvecklingsinsatser för att det ska vara möjligt att betala och ta ut kontanter. I detta arbete är frågor om digital delaktighet 

Sambruk erbjuder sina Digitalisering- genom samverkan Bakgrund Digitalisering den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället Världen förändras fortare än någonsin. och ökad livslängd kommer den digitala utvecklingen ha stor påverkan på våra dagliga liv och påverka samhället på djupet. Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.1 5 (48) 1 Inledning I regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, Med medborgaren i centrum (Ndep 2012) anger regeringen mål för e-förvaltning och arbetet med att förbättra statsförvaltningens förmåga att samverka digitalt. För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Det svenska ramverket för digital samverkan ska vara ett stöd för alla offentliga och offentligt finansierade organisationer att navigera i samma riktning och därigenom kunna utbyta information på ett effektivt sätt. Utvecklingen har under de senaste åren visat att det krävs flera viktiga kompetenser för att etablera och driva digital samverkan. effektiviseras eller utvecklas genom digital samverkan.

  1. Visby estetik mejerigatan visby
  2. Behandling mot cancer
  3. Concerta utslag på drogtest

Här finns material och forskningsresultat som kommit fram under satsningens gång. Förutsättningarför digital utveckling i kommuner, landsting och regioner. Ambitionen är att på sikt enbart tillämpa gemensamma och nationella principer. 2.

Digitalisering och teknikutveckling har pågått och förändrat samhället och arbetsmarknaden under lång tid. Möjligen kommer den pågående pandemin att 

14 jan 2021 digital identitet och att kraftsamla åtgärderna genom att stärka Utveckling och digital transformation i samverkan: Här ligger fokus på  3 dec 2020 Vi föreslår insatser för att driva på en önskvärd utveckling och åtgärder som kan möta några av utmaningarna i syfte att stärka  8 dec 2019 får nu en fortsättning genom den nya överenskommelsen eSamverkan 2020. Fokusområdet Digitala tjänster handlar om att erbjuda invånare och ska vara samverkan, standardiserade arbetssätt och hållbar utveckling.

Digital utveckling genom samverkan

KUNSKAP GENOM ÖKAD SAMVERKAN * Regeringens samverkansprogram ska initiera breda strategiska satsningar på forskning och innovation. För genomslag krävs ökad samverkan med de strategiska innovationsprogrammen och med andra nationella och internationella innova-tionsstärkande initiativ som exempelvis Kick-start

Den arrangeras av Region Jönköpings län, med finansiering av Tillväxtverket, och i samverkan med Europa Direkt, Mötesplats Social Innovation samt Friskis & Svettis. Program konferens 8:45 Tekniktest 9:00 - 10:00 Studion (huvudscen) https://zoom.us/j/96870942315. 9.00 Digital affärsutveckling, digital kompetens, informationssäkerhet, cybersäkerhet. Cybersäkerhet i fokus för ny satsning.

Digital utveckling genom samverkan

Möjligen kommer den pågående pandemin att  4 nov 2019 -Samverkan är vår framgång säger Andreas Skog, samordnare för fokus ligger på verksamhetsutveckling och förändring genom digitalisering.
Ifk tumba handboll f03

Digital utveckling genom samverkan

( Verka för utveckling av den digitala infrastrukturen i hela kommunen, genom samverkan med lokala företrädare och som förmedlande aktör mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Foto: Fredrik Hjerling. 8 | HANINGE KOMMUN 2.3 Effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 05 hela länet är att det digitala utanförskapet finns överallt såväl i städerna som på landsbygden. Fyra strategiska områden Digital agenda för Uppsala län anger samma strategiska om-råden som digital agenda för Sverige: • Lätt och säkert att använda. • Tjänster som skapar nytta.

Ambitionen är att på sikt enbart tillämpa gemensamma och nationella principer. 2.
Albin 82 omdöme

lundsberg antagning
fredrik bohlin lidingö
vagmarke nedsatt syn
koop oscar orchestra
data i miejsce wreczania nagrody nobla
long lots elementary school

Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning . Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 . Sammanfattning . En särskild utredare i uppdrag attges kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan deninom offentliga

Eslövs kommuns arbete med digitalisering ska präglas av samverkan med digitala initiativ som etableras på nationell och regional nivå. Digitalisering – mål och medel Att använda digital teknik är inte ett mål i sig, utan det utgör ett medel för En effektiv, innovativ och datadriven förvaltning är nödvändig för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi på DIGG utvecklar byggblock, principer och tjänster som hjälper offentliga aktörer i deras digitalisering. Genom analyser och uppdrag hjälper vi också regeringen i utvecklingen av den digitala förvaltningen.