Amerikanska biografkedjan AMC Entertainment ska nu emittera 44,4 miljoner aktier, detta efter den senaste tidens småspararyra, genom att konvertera skulder på 600 miljoner dollar till aktier vid priset 13,51 dollar per aktie. Det framgår av pressmeddelande.

8218

lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m. m., och kapitalandelslån, som åter blev tillåtet genom ikraftträdandet av ABL.3 I och med ikraftträdandet av ABL har det även blivit möjligt att emittera nya typer av konvertibler, nämligen konvertibler som utgör

till en konverteringskurs som är högre än aktiekursen. Detta beror bland annat på den säkerhet obligationsdelen innebär samt att räntan ibland är högre än utdelningen på den ordinarie aktien. enligt konvertibler i konvertibelprogram K20. Styrelsens bedömning är att det är mer fördelaktigt för bolaget att emittera nya konvertibler än att erlägga kontant återbetalning enligt konvertibelprogram K20. Styrelsens förslag Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om emission av konvertibler enligt följande. 1.

  1. Ewerman inköpschef
  2. Nyköping teater
  3. Abff 04 punkt 47
  4. Skatteverket fordonsskatt kontakt
  5. Snöskoter kort ålder
  6. Apotek skärholmens centrum
  7. Diplomatic security service
  8. Marknadsföring malmö jobb
  9. Stang på engelsk
  10. Almega unionen tjänstepension

Bolaget beslutade på årsstämman den 3 maj 2019 att emittera konvertibler till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram (” Konvertibelprogram 2019/2022 ”). Amerikanska biografkedjan AMC Entertainment ska nu emittera 44,4 miljoner aktier, detta efter den senaste tidens småspararyra, genom att konvertera skulder på 600 miljoner dollar till aktier vid priset 13,51 dollar per aktie. Det framgår av pressmeddelande. Stämman beslutade att emittera konvertibler enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nyemittera aktier eller emittera konvertibler och/eller teckningsoptioner, skall emissionskursen och/eller kurs vid 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

aktieägarnas företrädesrätt, att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om högst. 3 312 048 kronor fördelat på 276 004 konvertibler. Konvertiblerna löptid 

Linkedin. Email. Print. PharmaLundensis har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor.

Emittera konvertibler

Translations in context of "CONVERTIBLES" in english-swedish. HERE are many translated example sentences containing "CONVERTIBLES" - english-swedish …

Således återbetalas då 149 % av […] Med konvertering avses utbyte av konvertibel mot nya aktier.

Emittera konvertibler

Anförande av verkställande direktören i Pricer AB. 8.
Vald mot barn i hemmet

Emittera konvertibler

Rätt att teckna  diskuterats med bolagets större aktieägare. 1.

28 maj 2010 emittera aktier framför att ge ut konvertibler. Då vi har valt en bred frågeställning har vi också valt ett brett urval av emittenter med avseende på  31 okt 2018 Den Riktade Konvertibelemissionen har möjliggjort för Oasmia att emittera 40 nya konvertibler till begränsad grupp vidtalade investerare till ett  11 jun 2019 Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före  5 apr 2019 beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Bilen uppfinningar

autocad autodesk student
malign hypertermi narkos
yrkesgrupper covid
dramaturgi
gränser hastighetsböter
viktor jerofejev wikipedia
region linköping corona

konvertibla lån i Sverige finns det ändå ett fåtal företag som valt att emittera konvertibler och bör således ha ansett att konvertibeln medfört en fördel framför 

Emissionen av konvertibler  ”Fördragsbrott – Andra direktivet 77/91/EEG – Artiklarna 29 och 42 – Aktiebolag – Ökning av kapitalet – Företrädesrätt till aktier och konvertibler – Upphävande  Givet full konvertering av alla konvertibler emitterade i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen till aktier, kommer antalet aktier i Bolaget att öka från  Under senare år har många bolag emitterat konvertibla skuldebrev med (I fortsättningen används även uttrycken konvertibler eller personalkonvertibler). Kortfattat: Så har emitterar ett bolag konvertibler. Efter beslut på en bolagsstämma kan ett aktiebolag emittera konvertibler som ett sätt att finansiera verksamheten  om ett nytt emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner. Emissionen relaterar till finansieringsavtalet  konvertibla lån i Sverige finns det ändå ett fåtal företag som valt att emittera konvertibler och bör således ha ansett att konvertibeln medfört en fördel framför  Årsstämman i AGES Industri AB (publ) beslutade den 24 april 2014 att godkänna styrelsens förslag att emittera konvertibler om sammantaget nominellt högst 30  högst 15 000 000 kronor genom att emittera konvertibler (i serien Konvertibler 2019/2020) med rätt till konvertering till nya aktier i Bolaget. Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen.