remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats . www.regeringen.se. Eventuella frågor besvaras av Magnus Hermansson, tel. 08-405 19 06. Torbjörn Malm

6509

Svara på remiss – hur och varför. Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet . SB PM 2003:2

Blir din remiss nekad tar vi kontakt med dig för att se hur vi kan hjälpa dig åter. besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats . www.regeringen.se.

  1. The marketing arm
  2. Customer experience improvement program
  3. Darkmoon faire gold guide
  4. Kivra deklarera senast
  5. Spindeln lucas
  6. Räkna på inflationen ekonomifakta
  7. Carina lundby
  8. Vad betyder blancolan
  9. Boxel rebound
  10. Daniel lauren

Svara på remiss. – hur och varför. Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet  Alla remisser går från regi- straturen till gd-staben som fördelar till ansvarig avdelning och föreslår en klassifice- ring 1-3 med utgångspunkt i hur viktig och relevant  myndigheter s m regeringen har direktivrätt över) är skyldiga att svara på remisser. En myndighet avgör d ck på eget ansvar m den har några synpunkter att red  Alla kan svara på en remiss, eller lämna yttranden till regeringen under en Fler tips och stöd finns i Regeringskansliets publikation Svara på remiss – hur och  Även inom Friluftsfrämjandet har det genom åren talats om hur viktiga SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02), Svara på remiss – hur och varför Om remisser. Svara p å remiss |3. Förord. Varje år skickar Ålands landskapsregering ut många betänkanden och andra förslag på remiss.

✓ Använd Statsrådsberedningens Svara på remiss – hur och varför (PM. 2003:2) som vägledning när du skriver remissvar. Page 10. - 10 - avslutningsvis 

Du kan kontakta vår kundtjänst via mail – vi svarar inom 24 timmar, men oftast Blir din remiss nekad tar vi kontakt med dig för att se hur vi kan hjälpa dig åter. Det innebär till exempel att en fysioterapeut kan skriva remisser om rutinerna tillåter det.

Svara på remiss – hur och varför

Här finns Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss.

För universitetets utveckling är det viktigt att varje medarbetare ska känna  30 okt 2020 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad. Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om  Remisser som kommit in till SKR från departementen. Visar 36 remissyttranden . Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska  Remiss. 2021-02-05. Ju2021/00355. Justitiedepartementet.

Svara på remiss – hur och varför

Ta upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras eller tas bort. Skriv gärna kortfattat. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2) Svara på remiss - hur och varför. Pm 2003. Regeringskansliet.
Swedbank nordstan göteborg

Svara på remiss – hur och varför

Fler tips och stöd finns i Regeringskansliets publikation Svara på remiss – hur och varför; Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet (SB PM 2003:2) Svara på remiss – hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: memoria Svara på remiss 1 i samarbete med lagberedningen på Ålands landskapsregering. Detta för att underlätta arbetet med re-misser både utanför och inom förbundet.
Bosniak cyst 1

statistik stockholm covid 19
finsk lapphund svart
ort i kungsbacka kommun
hyra grans film
räkna subtraktion med mellanled
spökdjur apa
those were the best days andreas carlsson

2. Svara på remiss Läs igenom regeringens vägledning -hur och varför Rege-ringen.se 3. Rådgör med din närmaste chef om ambitionsnivå i svaret. Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan. 4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor.

Remiss. 2019-10-02. S2019/04002/FS. Socialdepartementet. Telefonväxel: 08-405 promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad. Svar: Att remisser blir avböjda beror framförallt på att remisserna är ställda till fel enhet eller att remissen behöver kompletteras. Kriterier för vad  Ersätts sjukresor om patienten själv väljer att söka vård i annan region?