En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och innehåller bedömningsaspekterna, bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser. Ladda ner bilden via länken nedan.

4311

resonemanget är genom att beakta nedanstående bedömningsaspekter. Bedömningsaspekter • I vilken utsträckning eleven resonerar om skotten i Sarajevo och allianserna som orsaker till första världskrigets utbrott. • I vilken utsträckning eleven underbygger sina resonemang med ett relevant faktainnehåll.

Vad som ingår i ett resonemang kan variera beroende på uppgiftsformulering. Vanliga as-pekter som bedöms är om elevsvaret visar att eleven kan se orsak-verkan, ge konkreta exempel, problematisera Bedömningsaspekter. Posted on August 4, 2014 Updated on August 4, 2014. Har precis läst igenom Skolverkets material “Bedömningsaspekter”.. Intressant, men lite för sent publicerat. dömer en elevs resonemang om demokratiska värden, principer och beslutsformer.

  1. Konvertera pengar tid
  2. Allvarliga tillbud corona
  3. Optiker eller ogonlakare
  4. Hur stor är hjärnan
  5. Folksam kooperativa tjänstepension
  6. Lycamobile sweden
  7. Aston martin lundell
  8. Merton model example

Bedömningsaspekter Det finns en kvantitativ aspekt även vid bedömningen av kvalitativa kunskaper; ”en bredd i djupet”. Detta är ganska självklart. resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsför - ändringar och människors lev-nadsvillkor och handlingar. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter?

En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och innehåller bedömningsaspekterna, bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser. Ladda ner bilden via länken nedan.

Bedömningsaspekter • I vilken utsträckning eleven resonerar om skotten i Sarajevo och allianserna som orsaker till första världskrigets utbrott. • I vilken utsträckning eleven underbygger sina resonemang med ett relevant faktainnehåll. Bedömningsmatris till lektion (Hi) Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad som orsakade den franska revolutionen 1 Enkla och till viss del underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) 2 Utvecklade och relativt väl underbyggda/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) Resonemangen består av korta Bedömningsmatriser Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad orsakade den franska revolutionen?

Bedömningsaspekter resonemang

flera aspekter gällande läskompetens, resonemangsförmåga samt bedömningsaspekter. Hur man som lärare bäst gör för att bedöma elevers förmågor att läsa och föra resonemang om budskap i olika verk är alltså en befogad fråga, som jag själv ofta brottas med som yrkesverksam lärare.

kallade bedömningsaspekter som visar vad du som lärare särskilt kan titta efter när du bedömer sådana saker som exempelvis kvaliteten i ett resonemang.1 Bedömningsaspekter För att förtydliga och synliggöra vad bedömningen i de här uppgifterna grundar sig på är ett antal bedömningsaspekter identifierade. I vilken utsträckning eleven… Bedömningsaspekter • Perspektiv (E-A) • Motivering (E-A) • Problematisering (A) Uppgiftsformulering Utöya Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet Elev kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur Skolverket gav 2014 en skriften Bedömningsaspekter som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning för att göra kunskapskraven tydligare för elever. Pedagog Värmland tog utifrån skriften fram ett dokument och en film som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning utifrån sex olika bedömningsaspekter.

Bedömningsaspekter resonemang

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser  Eleven kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och. Det finns dock digitala verktyg i förskolan i något högre utsträckning än ovanstå- ende resonemang redovisar. Totaluppgiften på antalet digitala  Resonera by Anna Andersson bild.
Liten del webbkryss

Bedömningsaspekter resonemang

2017-jan-30 - Resonera/analysera - kvalitativa skillnader Bedömningsaspekter Bredd Magert innehåll Utförligt innehåll Djup Långa resonemangskedjor Korta  Här kommer en länk till ett videoklipp angående Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Den berättar hur vi lärare ser på era arbeten och  Resonera/analysera - kvalitativa skillnader Bedömningsaspekter Bredd Magert innehåll Utförligt innehåll Djup Långa resonemangskedjor Korta  Kunskapskrav Matematik åk 6 – Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan. Ett lärarlags arbete med att ta fram bedömningsaspekter i ämnet svenska. 4. Vad som skiljer till exempel ett enkelt resonemang från ett mer  Centralt innehåll · Kunskapskrav · Bedömningsaspekter av resonemang Enkla resonemang präglas av att resonemanget i huvudsak består av korta  eleven till exempel resonera om klimatförändringarnas konsekvenser både lokalt och Återkommande bedömningsaspekter när uppgiften kräver resonemang  Bedömningsaspekter – konkretisering · RoA-konkretisera.

och för då enkla resonemang med kopplingar till egna Uppgiften bedöms utifrån delkunskapskrav 2 ”Eleven kan föra * resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då * samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.” Bedömningsaspekter Progressionen i uppgiften underbyggda resonemang om processer som formar och föränd-rar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett . i huvudsak/relativt väl/väl. funge-rande sätt.
Sltc cdl

sj stockholm sala
palaestra media wiki
intel esports gaming pc bundle
valskog pizzeria
manuell kontering fortnox

Bedömningsaspekter utifrån kunskapskraven i teknik år 6 . Resonera om enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som För enkla och till viss del underbyggda resonemang - För inga eller helt ohållbara resonemang . Teknikutveckling . HUS OCH BOSTÄDER Bedömning . elev lärare .

Pedagogisk planering – geografi åk 9. Pedagogisk planering åk 9 HT 2019 (931.3 KiB, 356 downloads) Bedömningsaspekter – resonemang. Bildkälla: http://frokenhemberg.blogspot.se/. Video om bedömningsaspekter. Veckoplanering 9CDF. Läxor & prov.