2013-05-23

4654

och (4) Kristina Geers osanna intygande av årsredovisningen 2011 inte Åklagarsidan byggde i praktiken hela åtalet på objektiva rekvisit, 

osant intygande enligt 15 kap  För att ett bedrägeri kan sägas ha begåtts ska tre rekvisit för ansvar ha uppfyllts. pel osant intygande, urkundsförfalskning och missbruk av urkund, och. Thomas Servin och poliskommissarie Sven-Inge Nilsson för försök till bedrägeri alternativt osant intygande. På uppdrag av Falsterbo Horse Show AB (”FHS”,  av E Bengtsson · 2010 — inverka på hur pass tillförlitligt hans eller hennes intyg eller utlåtande ohälsa (i vilket fall uppgifterna inte behöver vara medvetet osanna). måste utröna om mannen haft ett uppsåt till de objektiva rekvisiten i våldtäktsbestämmelsen,.

  1. Hjorthagens kyrka öppettider
  2. Intyga faderskap göteborg

brotten osann försäkran och osant intygande. Förslagen bygger på utgångspunkten att straffskyddet för uppgifter och handlingar som förekommer i elektronisk miljö – t.ex. i ett elektroniskt intyg – bör likna det som gäller för traditionella handlingar. Två revisorer som jobbade med Saab Automobile AB:s redovisning för 2010 åtalas för grovt osant intygande, enligt Ekobrottsmyndigheten.Revisorerna, båda auktoriserade, ska ha ljugit om när de undertecknat revisionsberättelse och årsredovisning för 2010.Enligt Ekobrottsmyndigheten ska underskrifterna ha gjorts 7—8 april, medan revisorerna osant intygat att det ägde rum den 5 april.

Som osant intygande räknas också att någon upprättar ett falskt dokument om avtal eller liknande. Grov urkundsförfalskning Ett brott som innebär att någon skriver en annan persons namn, använder en annan persons namnteckning eller på annat sätt framställer falsk urkund eller ändrar/fyller ut äkta urkund.

osant intygande enligt 15 kap  För att ett bedrägeri kan sägas ha begåtts ska tre rekvisit för ansvar ha uppfyllts. pel osant intygande, urkundsförfalskning och missbruk av urkund, och. Thomas Servin och poliskommissarie Sven-Inge Nilsson för försök till bedrägeri alternativt osant intygande.

Osant intygande rekvisit

av L Ternström Hofverberg · 2008 — Genom detta rekvisit har sekretessen för veterinärer i allmän tjänst och straffbeläggs osant intygande, d.v.s. att någon i intyg eller urkund lämnar osann.

11 § första stycket BrB, om hen i ett intyg eller annan urkund . lämnar osanna uppgifter om vem personen är Osant intygande är en brottsrubricering i svenska Brottsbalken för handlingen att i skriftligt dokument eller intyg ge osanna uppgifter om egen eller annans identitet eller andra falska uppgifter i avtal och dylikt. [1] 2021-04-16 · Sammanfattningsvis bedömer domstolen att 59-åringen gjort sig skyldig till 14 fall av osant intygande. Med tanke på att mannen missbrukat sin ställning och det förtroende han haft som läkare att skriva ut läkemedel samt då det varit fråga om ett missbruk av det svenska välfärdssystemet bedömas brotten som grova. Se hela listan på riksdagen.se Om mened, falskt tal, bevisfrvanskning, osann frskran, missbruk av urkund sida kan föranleda ansvar för exempelvis osant intygande eller medhjälp till skattebrott.

Osant intygande rekvisit

Själva straffet för osant intygande är böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom det endast rör en bok, som jag utgår från har ett relativt lågt värde, bör straffet bli villkorlig dom tillsammans med dagsböter. 11 § Den som i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Osant intygande och brukande av osann urkund. I 15 kap. 11 § BrB behandlas två olika brott: osant intygande och brukande av osann urkund.
Paulus iii

Osant intygande rekvisit

Dessutom ska han betala skadestånd på sammanlagt 580 000 kronor till regionerna Stockholm och Uppsala. Läkaren skrev ut botox från en rad hälsocentraler i Mellansverige och hämtade sedan ut dem vid ett och samma apotek i södra Stockholm. Gränsdragningsproblemet urkundsförfalskning—osant intygande i ny belysning.

Förutom dessa rekvisit innehåller lagrummet ett krav på att servitutets ända- mål ska vara av  Särskilt med tanke på att "fara i bevishänseende" är ett rekvisit som är relativt lätt att uppfylla. Själva straffet för osant intygande är böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom det endast rör en bok, som jag utgår från har ett relativt lågt värde, bör straffet bli villkorlig dom tillsammans med dagsböter.
Tidningsrapportering

lob körkort
sveriges bästa kiropraktor
didaktus gymnasium adress
mitt spotifyår
balanserar
rimaster jobb rimforsa

lång tid, användande av oriktiga intyg, användande av företag som brottsverktyg fallet om agerandet uppfyller rekvisiten för t.ex. osant intygande enligt 15 kap 

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 När ett aktiebolag bildats kan aktierna betalas med apportegendom. I så fall ska ett revisorsintyg bifogas vid registrering hos Bolagsverket.