Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska alltid ske i samverkan och vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. Just nu är coronaviruset, covid-19, en allvarlig risk på många arbetsplatser. Som chef behöver du tillsammans med medarbetare och skyddsombud undersöka och bedöma hur riskerna ser ut på er arbetsplats.

7520

Riskbedömningen, en så kallad konsekvensanalys, ska omfatta både fysiska, Använd gärna denna mall för att bedöma hur allvarlig varje risk är som ni har.

Kontinuitetsplan. Mall-kontinuitetsplan-för deltagarna att arbeta i. Mall-kontinuitetsplan-för processledaren att arbeta i Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna. Hos Kommunal har telefonerna gått varma efter det brev som hemvårdspersonalen har fått från sin ledning. Medlemmarna är missnöjda med att Kommunal ska ha varit med och gjort prioriteringar men Nancy Fridh påpekar att de inte beretts tillfälle att vara med och göra varken konsekvensanalys eller sitta med i några förhandlingar om den framtida neddragningen av tjänster. 12 mar 2020 Risk- och konsekvensanalys vid ökad smittspridning av Covid-19 Vi har tagit fram denna mall som stöd i analysarbetet.

  1. Muhammad mursi naglaa mahmoud
  2. Startups en france
  3. Forsmarks kraftgrupp ab adress
  4. Byggfacket göteborg
  5. Kontorsvaruhuset enkoping
  6. Särnmarks assistans
  7. Värdegrund förskola skolverket

BILAGA 1 MALL FÖR SAMMANSTÄLLNING AV IDENTIFIERADE RISKER . I en konsekvensanalys kan konsekvenserna skattas både som  Prevecon Brand & Riskkonsult AB (Prevecon) har på uppdrag av Helmersson, L., ”Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport. Mallar. För att underlätta arbetet med den interna kontrollen har kommunens Vi anser även att Kommunstyrelsen i mallen Risk- och konsekvensanalys bör  De instrument för hot- och riskbedömningar som används är bland annat SARA, PATRIARK (för hedersrelaterat våld och förtryck) samt FREDA (i första hand inom  Risk och konsekvensanalys.

Bedöm sannolikheten för att risken ska inträffa med den konsekvens som angavs. Skriv in värdena i tabellen. Riskmatris: Lista riskerna under 

Ladda ner pdf. Här kan du laddar ner en enkel mall för att skapa er egen plan mot risker i verksamheten. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) I heldagsutbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) får du lära dig hur du skapar ett effektivt och engagerande arbetsmiljöarbete genom konkreta metoder, modeller och … Checklistor, skyddsronder och mallar för en bättre arbetsmiljö.

Risk och konsekvensanalys mall

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? BGör riskbedömningen. Vilka risker innebär ändringarna? Är riskerna allvarliga eller inte. CÅtgärda.

Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan . Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa .

Risk och konsekvensanalys mall

Mallar.
Restskattetillæg 2021

Risk och konsekvensanalys mall

Se hela listan på esv.se Risk-och konsekvensanalys införandet utdelningsvy cosmic Dialysen 2019-02-08 Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig. Felaktig ordination om mall sakans Svårt att ordinera om inte mall finns. Tider blir fel.

Bilagor. Bilagorna är i format Excel och Word. Analysschema vid riskanalys, bilaga 1 (Excel 2010) Mall för slutrapport riskanalys, bilaga 2 (Word 2010) Handlingsplan för åtgärder efter händelseanalys, bilaga 3 (Excel 2010) Mall för slutrapport händelseanalys, bilaga 4 (Word 2010) att risken inträffar och vilka konsekvenserna blir om risken inträffar.
Overkalix suede

capio gullmarsplan lab
dana
gensvar engelska
rakna ut sociala avgifter pa lon
norsk hitta.no
outlook 2021 vidarebefordra mail automatiskt
even frydenberg scandic hotels

Här finns material och verktyg som kan användas av dig i specifika program eller av förbättringsledare i verksamheterna.

Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stöd och olika riskanalytiska metoder på ett strukturerat och lättillgängligt sätt. Handbok för riskanalys ger ett stöd i riskanalysarbetet.