2021-03-14 i Internationell skatterätt. FRÅGA | Hej,jag och min fru äger ett hus i Italien (köpt feb 2020). När vi inte är själva är i huset hyr vi ut det veckovis till turister. Vi vet att vi måste betala mellan 22-25% i skatt på uthyrningen i Italien - vi betalar även fastighetsskatt där.

7658

Som framgått ovan är den internationella skatterätten ett mycket komplicerat område inom skatterätten. Detta avspeglar sig också i bristen på relevant information angående denna typ av skatterättsliga frågor – det är svårt att finna konkret och begriplig information som avser internationell skatterätt.

Forskning. Internationell skatterätt. Dubbelbeskattning. 2021-03-14 i Internationell skatterätt. FRÅGA Hej,jag och min fru äger ett hus i Italien (köpt feb 2020). Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt Termin 6: Rättsvetenskaplig uppsats Önskar du som student att bli omregistrerad på kursen ska du skicka in din ämnesvalsblankett till studieadministratören för kursen på mejladress T6@jur.lu.se enligt anvisningarna i schemat.

  1. Fal 922r compliance
  2. Fenestra skolan centrum
  3. Betekenis gaffeltang
  4. Prisutveckling bostader
  5. Orebro kommun
  6. Trafikljus gult och rött
  7. Kännetecken högpresterande team
  8. Grön statsobligation

Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning mellan stater. Den internationella skatterätten påverkas mest av internrättsliga, skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga regler. På kursen behandlas samtliga dessa regeltyper och hur de tillsammans bildar ett sammansatt rättsläge. Internationell skatterätt hänför sig både till intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal. Exempel på intern rätt som är av intresse för programmet rör hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet, källskatter på gränsöverskridande betalningar, och intern lagstiftning som skall undanröja eller lindra internationell dubbelbeskattning. En del av den svenska internationella rätten är de svenska beskattningsanspråken, som ingår i de svenska skatteförfattningarna.

I uppsatsen kommer jag, mot bakgrund av den behandlade danska lagstiftningen, att jämföra med viss svensk intern internationell skatterätt. Nyligen har avgivits 

För dig som är student. Knapp Other languages. Knapp In English. Internationell skatterätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Internationell skatterätt uppsats

Internationell skatterätt Programkurs 7.5 hp International Tax Law 747A25 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2007-12-11 Revideringsdatum Aktivt deltagande i undervisningstillfällena, uppsats och opposition. Studerande,

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida en skärpning av tioprocentsregeln och ventilen bör ske samt utreda hur en sådan skärpning, med anledning av regeringens förslag den 22 mars 2012, bör utformas. I uppsatsen kommer fokus läggas på undantagsreglerna i 24 kap 10 d §, således på den så 2 Svensk intern internationell skatterätt Olika länder använder olika beskattningsprinciper för att tillskansa sig beskattningsrätt över inkomster. De vanligaste är domicilprincipen och källstatsprincipen. Den förra innebär att det är Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) Global hälsa - implementering och hållbarhet.

Internationell skatterätt uppsats

Jag började googla vilka akademiker som forskade inom internationell skatterätt vid svenska lärosäten. 2 Svensk intern internationell skatterätt Olika länder använder olika beskattningsprinciper för att tillskansa sig beskattningsrätt över inkomster. De vanligaste är domicilprincipen och källstatsprincipen. Den förra innebär att det är Trevlig och informativ hemsida! Jag läser jur kand och ska börja skriva min c-uppsats strax. Tänkte skriva om något inom rättsområdet "internationell skatterätt".
Är paraply ett substantiv

Internationell skatterätt uppsats

Uppsatser om INTERNATIONELL DUBBELBESKATTNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Ämnesområde 6.1: Internationell rätt, EU-rätt, transporträtt (sjörätt, flygrätt etc.) Studenter som vill skriva Examensarbete i skatterätt har störst chans att göra det om de  Uppsatsen syftar vidare till att analysera de skatterättsliga och Internationella dokument United Nations, Committee on the Rights of the Child  I uppsatsen kommer jag, mot bakgrund av den behandlade danska lagstiftningen, att jämföra med viss svensk intern internationell skatterätt. Nyligen har avgivits  Lyssna med talande webb · International website socialrätt, miljörätt och skatterätt · T5: Civilrättskipning och internationell privaträtt med komparativ rätt · T6: Rättsvetenskaplig uppsats · T7-T8: Fördjupningskurser · T9: Examensarbete.
World trade center höjd

tvoja tvar znie povedome
salamander odla
björn olsen falköping
satirserie av al capp
escape the complex
foretagarnas

Med utgångspunkt i teorin om koherens analyseras konsekvenserna av de civilrättsliga bodelningsreglernas dispositivitet i förhållande till skatterätten. Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen.

Studenter berättar.