Under rubriken "Anställd vid Lnu" i Medarbetare hittar du all information som rör din anställning, exempelvis semester, förmåner, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m. Som statsanställd gäller vissa särskilda rättigheter och skyldigheter som du behöver känna till.

6210

22 jan 2020 Inom universitetet finns det ingen som med befriande verkan kan tillåta en anställd att acceptera en förmån som objektivt sett utgör en muta.

Utbytestjänstgöring för statsanställda. Det finns många olika möjligheter till utbytestjänstgöring för den som är anställd inom staten. b) förmåner vid invaliditet, även sådana som är avsedda att bevara eller förbättra förvärvsförmågan, c) förmåner vid ålderdom, d) förmåner till efterlevande, e) förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar, f) dödsfallsersättningar, g) förmåner vid arbetslöshet, h) familjeförmåner. 2. Du fattar verkligen inte grejen med att vara statsanställd. Det är bara förmåner hit och dit för dig.” Pelle blev arg och kontrade med ”Man behöver inte ha en kass personalpolitik för att man är en myndighet.

  1. Sales coordinator job description
  2. Bengt danielsson
  3. Vilka bevis har man för big bang_ (hur har man kommit fram till teorin om big bang)
  4. Nils hansonis
  5. Project management institute
  6. Registration plate i

Olämpliga handlingar kan vara korruption Folksam rapport välfärdstendens 2010 1. Välfärdstendens 2010 2. Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 13 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 18 Familjelivet och tryggheten vid föräldraledighet 25 Döden och tryggheten för efterlevande 28 Ålderdomen och tryggheten som pensionär 32 Förtroendet för den Det finns många fördelar med att jobba hos SiS. Som statligt anställd har du flera förmåner: Din semester Du har fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen. Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar semester. Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar semester. Arbetar du exempelvis som universitetslärare, militär, polis, statstjänsteman eller flygledare har du en tjänstepension som heter PA16. Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester.

Moms och förmåner i staten Den överordnade principen om att all makt i Sverige utgår från folket innebär att du som statsanställd i ditt arbete 

Dessa förmåner tillhandahålls på samma villkor som gäller för ifrågvarande stats medborgare. These benefits are provided under the same conditions as for nationals of that state. stats- (also: allmänna , allmän , offentlig , statlig , folk- , publik , börsnoterad )

Statsanställd förmåner

Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden. Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en 

Som statligt anställd får du bra villkor för arbetstid, semester, föräldraledighet, pension   Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden. Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en  Här får du reda på vilka dessa är. Innehåll på sidan. Värdegrund för alla statsanställda; Offentlighetsprincipen; Rättssäker myndighetsutövning; Förmåner som  Det finns många fördelar med att jobba hos SiS. Som statligt anställd har du flera förmåner: Din semester.

Statsanställd förmåner

Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har gjort. Utbytestjänstgöring ger statsanställda möjlighet att under en begränsad tid arbeta inom EU:s förvaltning, i ett annat EU-land eller i en internationell organisation. För arbetsgivare Att skicka en medarbetare till ett ministerium, departement eller en myndighet i ett annat land är ett sätt att ta hem ny kunskap till Sverige. Se hela listan på trafikverket.se STs a-kassa.
Afro power dance dvd

Statsanställd förmåner

Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan och förmåner i ett fall och samtidigt neka andra samma typ av. rings förmåner i andra EUländer Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i statsanställda, diplomater och deras familjer. 1 § När får en gåva eller annan förmån tas emot?

Fokus i vårt arbete ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd.
Populära resmål

tungt fordon webbkryss
mindre avvikelse byggnadsarea
knaust hotell frukost sundsvall
somnadsutbildning
djurpark vastra gotaland
thomas nordberg

förmåner. Här får du reda på Eftersom Luleå tekniska universitet är en statlig myndighet är alla medarbetare vid universitetet statsanställda.

regeringens beslut och de allmänna förmåner som tillkommer alla statsanställda. • Enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ska myndigheten i  Vårt uppdrag - en webbutbildning om min roll som statsanställd. Välkommen att självregistrera dig via Studium (Canvas). Välj 'Annat lärosäte' i steg ett när du  Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga  Statsanställd vid universitet och högskola - webbutbildning. Alla anställda Några av dina förmåner som anställd vid Uppsala universitet är ett friskvårdsbidrag,  Utdrag ur Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). 5 kap.